Góp ý & khiếu nại

Kênh tiếp nhận góp ý và khiếu nại trực tuyến của Cộng đồng Designer. Với mong muốn được phục vụ thành viên tốt nhất, bắt đầu từ năm 2022 Cộng đồng Designer tiếp nhận góp ý qua kênh bình luận. Mọi trao đổi sẽ được thông báo lại qua email và hiển thị chi tiết công khai minh bạch. Trường hợp các bình luận, góp ý và khiếu nại sẽ được đảm bảo liên tục để Cộng đồng Designer được phục vụ tốt nhất:

Thời gian phản hồi phục vụ tốt nhất giờ hành chính từ 08h00p đến 17h30p (các ngày trong tuần từ thứ 2 - thứ 7)

Bình luận