Giới thiệu về chúng tôi

Cộng đồng Designer là 1 thương hiệu của Công ty cổ phần Phong Cách Mới Việt Nam chính thức được phát triển từ năm 2017. Mục tiêu của chúng tôi mong muốn tạo sân chơi giao lưu cho Doanh Nghiệp, Tổ Chức và Cá nhân về lĩnh vực thiết kế đồ họa - in ấn - quảng cáo và thiết kế sáng tạo.