Quy chế và điều khoản sử dụng

Quý khách hàng và độc giả truy cập website Cộng đồng Designer cần đọc kỹ quy chế - quy định và điều khoản sử dụng dịch vụ của Cộng đồng Designer được cập nhật ngày 10/10/2022 được nêu dưới đây:

Quy định chung

  1. Thành viên tham gia đăng ký, bình luận, đặt hàng phải cung cấp thông tin họ tên, email, số điện thoại để Cộng đồng Designer thuận tiện liên hệ hỗ trợ tư vấn và trao đổi khi cần
  2. Thành viên có thể đặt hàng dịch vụ cho người khác
  3. Thành viên cung cấp thông tin đặt hàng, bình luận để Cộng đồng Designer liên hệ tư vấn và giới thiệu các hoạt động

Bảo vệ thông tin thành viên

Cộng đồng Designer cam kết bảo vệ thông tin thành viên mang tính riêng tư của bạn. Vui lòng tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật được nêu dưới đây để nắm được những cam kết của Cộng đồng Designer với mong muốn tôn trọng và bảo vệ sự an toàn cho người truy cập.

  1. Mục đích và phạm vi thu thập: Truy cập để phục vụ độc giả & khách hàng tốt hơn, phạm vi thông tin liên hệ cá nhân gồm số điện thoại, email, họ tên và địa chỉ
  2. Phạm vi sử dụng thông tin: thông báo trả lời bình luận, thông báo đơn hàng, tình trạng đơn hàng và các hoạt động của Cộng đồng Designer.
  3. Thời gian lưu trữ thông tin: được lưu trữ cho tới khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc Cộng đồng Designer không còn tiếp tục duy trì website nữa.

Nghiêm cấm

  1. Nghiêm cấm các hành vi bình luận tục tĩu, phản cảm và các hành vi đăng tải các thông tin pháp luật không cho phép.
  2. Nghiêm cấm hành vi phá hoại, đánh cắp thông tin người sử dụng trên website.
  3. Nghiêm cấm hành vi tấn công DOS từ chối dịch vụ và các hành vi tương tự làm gián đoạn website.

Các điều khoản - quy chế - quy định trên đây có thể sẽ thay đổi phù hợp với sự phát triển của website!

Bình luận